Informasjon om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte

Husbankens nettsider kan du om du kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Utbetaling

Bostøtten betales ut månedlig, ca. den 20. i hver måned. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Hvis du søker bostøtte f.eks. for januar, må du søke innen 25. januar. Opplysningene i søknaden din skal da speile situasjonen i husstanden per 1. januar ("situasjonsdato"). Endringer som skjer etter denne datoen, er ikke aktuelle før neste måned.

Slik søker du bostøtte

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no.