Foreldreveiledning på morsmål (ICDP)

Flyktning- og integreringstjenesten har tilbud om foreldreveiledning i metoden International Child Development Program (ICDP) på forskjellige språk. Det er et gratis tilbud til alle foreldre som har barn i alder fra 0–18 år.

Minoritetsversjonen av programmet består av 12 møter av 2 timer. Gjennom programmet møtes foreldrene i grupper for å reflektere over egen omsorgspraksis og for å utveksle erfaringer. Programmet bevisstgjør deltakerne med utenlandsk bakgrunn på kulturforskjeller i oppdragelse og tradisjoner. Deltakerne vil bli veiledet til bedre samspill med barn.

Programmet består av 8 temaer for godt samspill mellom foreldre og barn. Vi kan tenke på det som å bygge et hus. Huset må ha en sterk grunnmur for å holde huset oppe. Det betyr at vi må ha noe på plass mellom oss som foreldre og barna våre før vi kan jobbe med å sette gode grenser.

 

 

 

 

 

 

Kontakt  flyktning- og integreringstjenesten hvis du har spørsmål, er interessert og vil ha mer informasjon, telefon 33 39 00 00.