Om flyktning- og integreringstjenesten

Færder kommune tar imot flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge og fått tildelt Færder som bostedskommune, samt personer som har fått innvilget familiegjenforening.

Flyktning- og integreringstjenesten organiserer bosetting, etablering og tilrettelegging for nye innvandrere og flyktninger. Vi arbeider med:

Hovedmålet er å legge til rette for at de raskest mulig kan klare seg selv økonomisk gjennom egen inntekt, grunnleggende kunnskaper innen norsk språk, samfunn, kultur og arbeidsliv med mål om integrering i lokalsamfunnet.

Færder kommune en egen enhet som jobber med mindreårige flyktninger ved barnevernstjenesten.

Eksterne lenker

Imdi.no

Kontaktpersoner ved flyktning- og integreringstjenesten (FINT)

Klikk her for å få en oversikt over ansatte i flyktning- og integreringstjenesten.

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy