Introduksjonsprogram

 

Hvilke rettigheter du har i forhold til inntak i introduksjonsprogrammet er avhengig av vedtak om oppholdstillatelse, avtale om bosetting i kommunen/ utlendingsmyndigheter og botid i Norge. 

Et introduksjonsprogram er et individuelt tilrettelagt kvalifiseringsprogram som skal gi deg innpass i arbeidsliv eller videre utdanning. Programmet er basert på de formelle og uformelle erfaringer og kunnskaper som du har med deg ved bosetting i kommunen.

Det blir utarbeidet en individuell plan basert på de målsettinger du ønsker å oppnå i løpet av programperioden. Du får en fast kontaktperson som vil være din veileder for å planlegge din framtid videre i Færder kommune og få best mulig tilpasset program.

Færder kommune har valgt Velle utvikling AS sitt tilbud om introduksjonsprogram. De tilbyr norskundervisning og aktuelle kurs med sikte på å kunne tilby et bredt program som kan tilpasses ulike situasjoner, ønsker og behov. Ønsker du introduksjonsprogram kan du ta kontakt med Flyktning- og integreringstjenesten.

Introduksjonsprogrammet (velle.no)