Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men som trenger tett og koordinert oppfølging fra Færder for å klare det.

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om tett arbeidsrettet oppfølging. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. I Kvalifiseringsprogrammet vil du få en veileder hos NAV Færder som har anledning til å gi deg ekstra tett oppfølging.   

Programmet kan inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • utdanning og opplæring
  • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det settes også av tid til nødvendig helsehjelp. 

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og du og veilederen din kommer sammen frem til hvilket innhold som skal inngå i programmet ditt. 

Kvalifiseringsstønad

I kvalifiseringsprogrammet får du kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsstønaden er på 2 ganger grunnbeløpet. Dersom du er under 25 år vil du få 2/3 av full stønad. Du betaler skatt av dette og har rett på ferie. 

Lengden på programmet

Programmet har en varighet på inntil ett år. Programmet kan forlenges med ett år dersom du fortsatt har behov for det, og i særlige tilfeller 12 måneder til. 

Lurer du om du kan ha rett til programmet? 

Snakk med veilederen din ved NAV Færder om dette kan være noe for deg. Dersom du ikke har en veileder kan du ringe 5555 3333 og be om å få snakke en veileder som jobber med kvalifiseringsprogrammet.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (PDF, 326 kB), og send til NAV Færder, Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy. Søknaden kan også levers direkte til NAV Færder.