Forbud mot bål og grilling direkte på svaberg

Vestfold Interkommunale Brannvesen

Det er ikke lov å brenne bål eller grille direkte på svaberg. Det fører nemlig til varige sår i fjellet. Bruk grill med ben. Bruker du engangsgrill, er stativet ofte ikke tilstrekkelig høyt til å hindre skader av strålevarmen.

Vestfold Interkommunale Brannvesen

Bildene er fra Moutmarka på Tjøme. Her flaker fjellet seg etter å ha fått juling av bål. Skaden er uopprettelig.

 

Her kan du lese hva som står om bål og brenning for Færder: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-06-20-1010...