Melding om ulovlig forsøpling etter forurensingsloven

Bekymringsmeldinger om ulovlig forsøpling sendes til oss. Alvorlighetsgraden avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv, helse og miljø blir prioritert først.

Videre saksgang

Når du sender inn melding om et mulig ulovlig forhold, vil henvendelsen bli registrert hos oss.

Meld inn en sak

Du melder inn en mulig ulovlighet etter forurensningsloven ved å fylle ut et enkelt skjema.

Eller send melding til Postmottak@faerder.kommune.no eller kontakt oss på telefon 33 39 00 00.

Klikk her for å melde inn en sak