Prosjekt oljefri

Ønsker du å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlige alternativer? Prosjekt Oljefri gir deg gode råd om løsninger og tilskuddsordninger.

Stortinget vedtok i 2012 at man ønsker forbud mot fyring med fossilt brensel for husholdninger innen 2020. Årsaken er at utslippene fra en oljekjel gir betydelige klimagassutslipp. Samtidig finnes det gode alternativer som varmepumpe, bioenergi og solenergi.

Gjennom Enova har du mulighet til å søke om økonomisk støtte dersom du investerer i fornybare oppvarmingsløsninger.