Vakttelefon for vei, vann og avløp

Telefon: 46 93 36 80
For uhell, akutt lekkasje osv. på hverdager etter kl. 15:00 og i helger.

Akutt forurensning - ring 110