Vakttelefon for vei, vann og avløp

For akutte henvendelser som for eksempel mistanke om vannlekkasje på kommunal ledning kan man ringe vakttelefonen for vann og avløp. Ved akutte henvendelser som blant annet skade på vei, trefall over vei, snøbrøyting eller strøing på kommunal vei, kan man ringe vakttelefonen for vei og friluft. Ved akutt forurensning - ring 110.

Vakttelefon – vann og avløp

Opplever du feil/mangler som ikke er akutte, kan du bruke kommunens meld inn feil-tjeneste

Henvendelser som er akutte og som f.eks. gjelder mistanke om vannlekkasje på kommunal ledning, rettes til vakttelefon - vann og avløp. Telefon: 33 28 42 65

Vakttelefon – vei og friluft

Opplever du feil/mangler som ikke er akutte, kan du bruke kommunens meld inn feil-tjeneste

Henvendelser som er akutte og som gjelder skade på vei, trefall over vei, snøbrøyting eller strøing på kommunal vei, rettes til vakttelefon - vei og friluft. Telefon: 33 28 42 64

Meld inn feil (ikke akutt)

Gamle telefonnumre til disse vaktene er ikke lenger i bruk. Man vil derfor ikke få kontakt ved å ringe til gamle vakttelefonnumre.