Brukerundersøkelse på legevakta

- Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne forbedre og utvikle de tjenestene legevakta leverer, sier tjenesteleder Anita Ustad. Nå blir brukere av legevakta invitert til å delta i en brukerundersøkelse. 

Legevakt. Foto. - Klikk for stort bildeLegevakten i Kjellengveien 2 B.

Hvis du ringer eller oppsøker legevakta i Tønsberg de neste ukene, vil det tikke inn en SMS på telefonen din med tilbud om å delta i en brukerundersøkelse. 

- Vi er interessert i å få mer kunnskap om publikums erfaringer med legevakta. Det er nyttig for oss i arbeidet med å utvikle tjenestene våre, og vi ønsker å se på pasienterfaringene i sammenheng med organisatoriske og strukturelle forhold i tjenesten vår, sier Anita Ustad.

Undersøkelsen har oppstart 11. mars, og vil pågå i åtte uker.  

Frivillig å delta

SMS-en vil inneholde en lenke til en spørreundersøkelse som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Undersøkelsen inneholder blant annet spørsmål om hvor lett det var i komme i kontakt med legevakta, ventetid og om man føler seg tatt på alvor, og det tar rundt fem minutter å besvare spørsmålene.

- Det er helt frivillig å delta, men vi håper selvfølgelig at flest mulig vil ønske å gi oss en tilbakemelding. Hvis man velger å delta, kan man når som helst avbryte og velge å trekke seg uten at det får noen konsekvenser, sier Ustad.

- Helt anonymt

Undersøkelsen retter seg mot alle pasienter ved legevakta. For pasienter under 16 år, må foreldre/foresatte besvare spørreskjemaet. 

- Undersøkelsen er helt anonym, og vi er svært opptatt av at personvernet skal ivaretas på en god måte. Vi ber derfor respondentene å være nøye med ikke å identifisere seg selv i fritekstfeltet. Dersom noe oppgir personopplysninger i skjemaet vil disse slettes fortløpende, og det er kun prosjektmedarbeiderne i NORCE som vil kunne se dem, sier Ustad. 

Lenken du får tilsendt kan ikke spores tilbake til respondenten. Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

Rettigheter for deltakere

Siden undersøkelsen er anonym, vil det være begrenset mulighet for å kunne trekke tilbake sin besvarelse. Følgende rettigheter gjelder kun dersom du kan identifiseres i datamaterialet, og før det er blitt sikret at dataene anonyme: 

  • Få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
  • Få slettet/rettet personopplysninger om deg. 
  • Få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
  • Sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål om prosjektet, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

  • NORCE, Norwegian Research Center AS ved prosjektleder Merete Allertsen, tlf.: 56 10 72 02 
  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, tlf.: 55 58 21 17. 

Tekst fra Tønsberg kommune.