Aktuelle saker

Fra og med 1. juli stenger teststasjonen på Stensarmen 9. Det vil ikke lenger være mulig å bestille PCR-test eller hente selvtest på teststasjonen. Siste åpningsdag vil være torsdag 30. juni kl 12.00-13.00.

Mellem-Bolærens Venner er den femte Færder-ildsjel i Frivillighetens år 2022, men den første foreningen som har mottatt betegnelsen. Mellem-Bolærens Venner ble stiftet i 2004, og har siden den gang jobbet iherdig med å bevare bygninger og kulturlandskap på Mellom Bolæren. Samme år (2004) ble Bolærne-øyene kjøpt av den gangen Nøtterøy kommune.

 Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte i dag Smidsrød helsehus. Her fikk hun vite mer om tilbudene til helsehuset, som blant annet dagsenteret, aktivitetsdosetten, ulike aktiviteter på Sjølystsenteret, samarbeidet med Frisklivsentralen, Flyktningehelsetjenesten og legekontoret som er lokalisert i samme bygg.

Kjenner du noen som har snublet litt i livet, men som har et uforløst potensial?
Back in the Ring er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. De retter seg spesielt mot rusavhengige, innsatte og andre som ønsker å rette opp kursen, ta tak i livet og bygge opp en meningsfull hverdag. Hensikten er å hjelpe mennesker med å ta gode valg, og bygge selvinnsikt til å bedre forstå seg selv og sine iboende ressurser. 


 

Er du pårørende til noen med demens? Har du behov for å treffe andre i samme situasjon? 

Språklig kompetanse forstås som evnen til å snakke, lese, skrive, lytte og tenke kritisk for å kunne forstå muntlig, skriftlig, visuell og teknologisk basert informasjon. Denne versjonen av språkplanen er en revisjon som forbedrer den gamle og tilpasser planen til rammeplanen for barnehagen og til fagfornyelsen for skolen.

 

I arbeidet med en trinnvis prosess for å avklare overordnede prinsipper for utbyggingen i Teie sentrum, ble det i hovedutvalg for kommunalteknikk den18. mai 2022 (HK-vedtak 094/22) fattet vedtak om å etablere  referansegrupper.

Den 21. juni kl 17 er det felles møte for begge referansegruppene. Møtet er i kommunestyresalen og er åpent for de som ønsker å være tilhørere. 

 Det er proppfullt av hyggelige mennesker, og godt å se at vi er tilbake etter pandemien. 

Ordføreren snakker om hvilken ressurs den eldre befolkningen er og Leve hele livet-reformen. Han overleverte gave til brukerrådet på 6000 til leder Frans Uyttendaele. 

 

 
De har syklet og gått, både i sol og regn. Hver eneste dag, alle sammen. Dermed var fjerdeklasse på Torød grønnest og best i hele kommunen.

Det var skikkelig festivalstemning da ungdomsskoleelever fra Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand møttes på Slottsfjellet i Tønsberg.