Aktuelle saker

Nå kan innbyggere i Færder kommune som har bekreftet time for vaksinedose 2 i uke 35 og 36, selv flytte denne timen til et tidligere tidspunkt.  

Koronavaksine. Foto.

Nye retningslinjer fra FHI gjør at en del innbyggere i Færder kommune kan få vaksinedose nummer to allerede fra uke 32.

Færder kommune deler årlig ut priser og stipend. Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og frivillighet. Søknadsfristen 1. september 2021.

Elin Jakobsen - kommuneoverlege i Færder kommune. Foto.

Vi minner om at kommuneoverlegen i Færder kommune sterkt anbefaler bruk av munnbind, der det ikke er mulig å holde en meter avstand. Det oppfordres også til nøye håndhygiene og at man alltid bruker hånddesinfeksjonen som er satt frem i butikker og på andre steder.

Del skjærgården. Plakat.

Sommer og sol tiltrekker mange til skjærgården - og spesielt i år når mange ferierer i eget land. Vis hensyn til alle rundt deg, både myke og motoriserte trafikanter.

Alle født før 2003 har nå fått tilbud om første dose innen uke 30.

Les mer om hvor mange som blir vaksinert uke 29 og 30 (19. - 30. juli).

 I Færder kommune er det to septik tømmestasjoner for fritidsbåter. 

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.

Skjermbilde av helsenorge.no.

For at vaksineringsplanen skal kunne gjennomføres er det viktig at alle svarer på vaksineinnkallingen og kommer til tildelt time. Når det er din tur til å få koronavaksine sender Færder kommune deg en innkalling via helsenorge.no.

Koronavaksine. Foto.

På grunn av endringer og prioritering i levering av vaksinedoser gjennom FHI, får Færder kommune færre vaksinedoser enn forventet. Konsekvensen blir at vaksinasjonstimer til innbyggere som allerede har fått sin første vaksinasjon, og har fått ny time til 2. dose med kortere intervall enn 12 uker (fra uke 31 og utover) må flyttes. Selve flyttingen av timene vil kommunen starte med allerede denne uka (uke 27).