Aktuelle saker

På grunn av sykefravær på byggesaksavdelingen ser vi oss dessverre nødt til å innskrenke åpningstidene på byggesakstelefonen og på drop-in på Gipø i uke 42 og uke 43.

Kommunestyresalen i Færder kommune. Foto.

Onsdag 20. oktober kl. 09:00 er det møte i kommuneplanutvalget. Etter møtet i kommuneplanutvalget, arrangeres det kommuneplanseminar med temaet byggegrense mot sjø. Begge møtene blir avholdt i kommunestyresalen og sendes direkte på kommunens nettside.

Mennesker i møte. Foto.

Færder kommune og Færder Næringsforening inviterer til næringslivsfrokost tirsdag 26. oktober kl. 07:30–08:45, hos SpareBank 1 på Teie.

Nettside for ungdom: psyktbra.no

En rekke kjendiser har stilt opp i en ny storsatsing for å redusere selvmord blant ungdom. Thomas Seltzer, Henriette Steenstrup, “Helsesista”, Jannecke Weeden og Olaf Tufte er noen av kjendisene som deler sine erfaringer.

Sommerferie betyr for mange å ha en sommerjobb, men for noen er det å skaffe seg en sommerjobb lettere sagt enn gjort. Veien inn til arbeidslivet kan by på utfordringer når man som ung har knapt med arbeidserfaring og et begrenset nettverk. NAV Færder har sammen med SLT-koordinator for Oppvekst i Færder kommune fått innvilget tilskuddsmidler for å kunne tilby og tilrettelegge sommerjobb for inntil 15 av kommunens ungdommer.

Ordfører Jon Sanness Andersen inviterer til fest for å feire vinnerne av Færder kommunes kulturpris, samfunnspris og Færderstipendet. 

 

Innbyggere som har alvorlig svekket immunforsvar, med antatt svak vaksineeffekt, anbefales en 3. dose av vaksine mot covid-19.

Ta kontakt med kommunen for time. Telefon 33 39 00 00 eller vaksine@faerder.kommune.no

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober. Færder trenger mange bøssebærere, så meld deg som bøssebærer!

Møte. Foto.

Høringsutkast til strategisk næringsplan for Færder kommune ble behandlet i formannskapet 29. september 2021 (sak 134/21). Det ble enstemmig vedtatt å sende utkast til strategisk næringsplan for Færder kommune på høring med høringsfrist 22. oktober 2021.

To mennesker i samtale. Foto.

Har du behov for å treffe andre i tilsvarende situasjon? Samtalegruppe for pårørende til personer med demens er et forum der deltakerne kan komme sammen og sette ord på egne opplevelser.