Aktuelle saker

Snart er det jul igjen, men på grunn av koronasituasjonen og smittevernet blir det en annerledes julefeiring i år. Da er det ekstra viktig at voksne tenker over sin egen alkoholbruk når det er barn til stede.

Alle møtene i hovedutvalgene i uke 49 vil foregå digitalt på Teams. Møtene kan du se direkte på kommunens nettside.

Anita Archer er konstituert virksomhetsdirektør for helse fra 1. desember 2020.

Skolestart 20212

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2015.
Viktig informasjon til foresatte med barn som skal starte på nye Labakken skole finnes på skolens nettside.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon , vil få informasjon pr. post.
Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Svarfrist for skoleinnmelding er 24. januar kl. 24:00

Husk og søk SFO-plass samtidig!

 

Den nye fakturaadressen gjelder fra 1. desember 2020.

Ribbe. Foto.

Fett som tetter igjen avløpsrørene er et økende problem i Norge og særlig før jul med mye steking og baking.

    

Også i år ønsker vi å gi deg en uhøytidelig, men lærerik julekalender som gir deg ny kunnskap om vår lokalhistorie. Denne gangen kan du glede deg til å lære mer om våre veinavn. I år er det valgfagselever fra Levende kulturarv på Teigar ungdomsskole, historielagene og veinavnkomitéen som har produsert lukene. Hver dag fra 1. til 24. desember får du presentert et nytt veinavn i ord og bilde. Kanskje er det akkurat veien du bor i som dukker opp i en av lukene?

I løpet av november er det så langt 27 smittede av Covid-19 i Færder kommune. Av disse 27 smittede er nå 17 personer ute av isolasjon. Mange av smittetilfellene er knyttet til smitteutbruddet på Herstad skole i starten av november. Totalt er det 62 smittetilfeller i Færder kommune siden mars.

Nå kan frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser søke om Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist: 4. desember.

Onsdag 11. november vedtok kommunestyret i Færder kommunens første kulturminneplan. Planen er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med en tverrsektoriell arbeidsgruppe fra Færder kommune, og med bred medvirkning fra frivillige lag og organisasjoner.