Aktuelle saker
Naturfoto fra Færder kommune. Foto.

Færder kommune er nå tildelt ytterligere ca. 1,04 millioner kroner til fordeling til virksomheter i Færder som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Færder kommune sender kun ut fakturaer til innbyggerne i den distribusjonskanalen som du som mottaker har åpnet opp for. Vi er opptatt av å ha gode digitale distribusjonskanaler både av økonomiske og praktiske årsaker.

HKH-rapport: Fra utenfor til innenfor

Kartleggingen av temaet ble igangsatt i forbindelse med at Færder kommune sin handlingsplan «Fra utenforskap til innenforskap – Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 2016-2021» skulle revideres.

KommuneTv. Foto.

Denne uken er det møter i alle de tre hovedutvalgene. Møtene gjennomføres som digitale møter på Teams, og sendes direkte på kommunens nettside.

Elin Jakobsen - kommuneoverlege i Færder kommune. Foto.

Kommuneoverlege Elin Jakobsen gir en status om hvor vi er i pandemien, grønt nivå på skole og barnehager, vaksineringen mot covid-19, smittesporing  - samt veien videre.

Planforslag for Tjømesentrum. Kart.

Tirsdag 22. mars 2022 kl. 18:00–20:00 på Fredtun arranger kommunen i samarbeid med Færder næringsforening et åpent informasjonsmøte. Her vil det gis en orientering om planforslaget som ligger ute til offentlig ettersyn, samt være anledning til å stille spørsmål.

Labakken skole. Foto.

Fra mandag 24. januar går barnehager og skoler i Færder kommune over til grønt nivå i trafikklysmodellen for smittevern. Samtidig innføres massetesting.

Isskulptur

Torsdag 20. januar kl. 18:00 livestreames avdukingen av en isskulpturinstallasjon laget av 9. trinns elever i Færder kommune via kommunens Facebookside.

Nå er andre søknadsrunde åpnet for å søke om støtte til markering av Frivillighetens år 2022 og vise frem egen organisasjon, lokallag eller forening.  

Dame med munnbind. Foto.

Regjeringen mener det fortsatt er behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre nå. Derfor letter regjeringen på noen av tiltakene. Regjeringens justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og ble presentert på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.