Aktuelle saker

En pasient på Smidsrød helsehus har testet positivt på Covid-19, og er nå i isolasjon.

Onsdag denne uken (24/2) vaksineres 444 personer i Wilhelmsenhallen. Disse får sin andre dose og er dermed ferdigvaksinerte mot Covid-19.

Til uke 9 mottar Færder kommune 110 vaksinedoser fra Astra Zeneca.

Søknadsfristen for barnehageplass er 1. mars 2021, og gjelder ledige plasser fra høsten 2021.

Fritidsbåter. Foto.

Færder kommune, sammen med Agder fylkeskommune, Klimapartnere Agder, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arendal kommune og Tønsberg kommune, inviterer til nettmøte for bedrifter og andre interessenter innen elektrifisering av fritidsbåtsegmentet. Nettmøtet er torsdag 18. mars 2021 kl. 09:00–10:30 og vil foregå på Microsoft Teams.

Ordfører i Færder kommune - Jon Sanness Andersen. Foto.

Vinterferien nærmer seg, og mange skal kanskje reise ut av kommunen. Ordfører Jon Sanness Andersen kommer med en statusoppdatering vedrørende koronaviruset, og råd om hva man bør tenke på om man skal på vinterferie.

Siden oppstart av testing for Covid-19 er det gjennomført ca 11.000 tester fra Færder kommune. I dag, 18. februar, er 5 personer i isolasjon og 17 personer i karantene.

Dette tilsier at vi akkurat nå har lite smitte og at ansatte og innbyggere følger anbefalinger og smittevernregler. Det er fantastisk bra!

Onsdag denne uken (17/2) vaksineres 318 personer i Wilhelmsenhallen. 126 av disse får sin andre dose og er dermed ferdigvaksinerte mot Covid-19. 

Det gis også vaksinering til nye sykehjemspasienter denne uka.

I tillegg til Pfizer-vaksinen, får kommunen 100 vaksinedoser fra AstraZeneca, som gis til prioritert helsepersonell.

Hella. Foto.

Færder kommune inviterer til nytt nettmøte mellom Færder kommune, NAV Færder, Færder Næringsforening og lokalt næringsliv. Nettmøtet er tirsdag 23.mars 2021 kl. 10:00–11.00 og vil foregå på Microsoft Teams.

Strøsand - Leon og Mats fra Teigar. Foto.

Tjøme arbeids- og aktivitetssenter og Færder frivilligsentral fortsetter med utdeling av strøsand til innbyggere over 75 år, som et fallforebyggende tiltak.

I løpet av denne uken (uke 6) blir andre vaksinedose gitt til beboere på Rødstoppen, Ekornrød, Hjemsengveien 9, 11, 13 og 15, Borgheim bo- og servicesenter (Doktorgården) samt Tjøme omsorgssenter. Dermed er alle beboere på sykehjem og sykehjemslignende omsorgsboliger i Færder kommune ferdig vaksinerte mot Covid-19.