Aktuelle saker
Dør med nøkkelknippe

Færder kommune har etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bosatt flyktninger som kommer til Norge. Vi trenger nå to 4-roms leiligheter.

Velkommen til åpen demenskafé for hjemmeboende personer med demens, deres familie og/eller venner. Demenskafeen arrangeres av Demensforeningen - Tønsberg og Færder og demensteamet i Færder kommune og holder til på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Toril Eeg

Toril har gjennom 8 år i Nøtterøy kommune og 5 år i Færder kommune ledet gjennom store endringer og utfordringer. Eeg har vært en tydelig, trygg og svært kompetent leder. Hennes innsats har vært formidabel.

 

 

Kommuneplanutvalget, formannskapet og organisasjonsutvalget har møter i kommunestyresalen onsdag 28. september. Møtene streames på nettsidene til Færder kommune - se link nedenfor.

Ungdommer og ungdomsrådet 2022

 

Som et foreslått tiltak i HKH-kartleggingen (Hurtig kartlegging og handling): «Sammen om innenforskap…» (PDF, 18 MB), har Færder ungdomsråd, i samarbeid med SLT og Stopp hatprat, gjennomført en workshop for å lage memes mot hatprat. Elever fra 9. trinn i fra alle de fire ungdomsskolene i Færder kommune ble invitert for å bli med og lage memes som kan brukes av andre ungdom eller voksne som opplever hatprat.

Informasjon om offentlige legater i Færder kommune. Søknadsfristen er 15. november 2022.

Kommunestyresalen i Færder kommune. Foto.

Torsdag 22. september er det formannskapsseminar i kommunestyresalen kl 09.00 - 17.00. Møtet er åpent for publikum.

Bil som rygger inn på en parkeringsplass. Illustrasjon.

Alvorlige ulykker skjer på parkeringsplasser i forbindelse med biler som rygger ut, og særlig små barn er utsatte. Velger man å rygge inn og kjøre ut har man redusert risikoen betraktelig.

Mann pendler på sykkel.

Mange gang- og sykkelveier, relativt korte avstander og lang sesong med godt vær. Dette er blant årsakene til at syklistene har rangert Færder som beste sykkelkommune i fylket. Og vi er nummer sju i landet.

Den første frivilligbørsen for Færder og Tønsberg ble arrangert på Støperiet onsdag denne uken – og for en suksess det ble! Over 90 frivillige organisasjoner, lokale bedrifter og organisasjoner møttes for å utveksle ønsker og ideer til samarbeid, og 110 avtaler ble inngått! I løpet av et par timer ble mange nye muligheter og nettverk skapt.