Aktuelle saker

Flere av ordfører Jon Sanness Andersens kontakter har mottatt en epost som tilsynelatende kommer fra ordføreren. Dette er trolig et svindelforsøk. Hvis du mottar eposten, må du ikke svare.

Færder kommune har den gleden av å informere om at Flybåten AS har signert avtale med Færder kommune om rutetrafikk til Bolærne-øyene i sesongene 2023 til 2027.

Ønsker du å treffe andre i tilsvarende situasjon? Formålet er å dele erfaringer, og i fellesskap finne fremgangsmåter som kan gjøre hverdagen lettere.

Onsdag 1. mars var det duket for digitalt informasjonsmøte om fastlandsforbindelsen.

Hensikten med møtet var å orientere om planforslaget for ny fastlandsforbindelse, som nå er ute på høring. Prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen, innledet med å informere om hele bypakka og bakgrunnen for prosjektet.

I kommunestyremøtet 8. mars ble det enstemmig vedtatt å ansette Kristin Nilsen som ny kommunedirektør i Færder. Du kan nå se alle vedtakene fra møtet.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i gårdagens møte å ansette Kristin Nilsen som ny kommunedirektør i Færder.

- Det var ingen tvil om at Kristin var den beste kandidaten, og hun har gjort et veldig godt inntrykk på ansettelsesutvalget, sa ordfører Jon Sanness Andersen.

Færder kommune har nå avsluttet årsregnskapet for 2022 og sendt dette til revisjon. Driftsresultat for 2022 utgjør et overskudd på 47,4 mill. kroner.

Høringsperioden for planene til den den nye fastlandsforbindelsen mellom Ramberg og Smørberg er i gang. Høringsfristen er 2. april 2023, og nå kan du komme med dine innspill til planene.

Ansettelsesutvalget innstiller Kristin Nilsen (55) som ny kommunedirektør i Færder.

 

 

Totalt disponibel tilskuddsramme for Færder utvalgte kulturlandskap (UKL) i 2023 er 719 541 kroner . Til sammen er 419 541 kroner satt av til enkelttiltak som det kan søkes om tilskudd til. Resterende del av ramme er satt av til ulike fellestiltak innenfor UKL-området.