Aktuelle saker
Koronavaksine. Foto.

Kommunen mottar en del henvendelser fra personer som ønsker å komme på en reserveliste for vaksinering. Ved eventuelle forfall på vaksinasjonsdagen ringer kommunen opp innbyggere etter ordinær prioriteringsliste.

Vi ønsker alle avgangselever ved videregående skoler en fin og trygg russetid. Smittesituasjonen er fortsatt ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak. Russens bidrag til lite smittespredning i russetiden kan bety mye for hvor raskt samfunnet kan åpnes opp igjen.

Ordfører Jon Sanness Andersen. Foto.

Ordfører Jon Sanness Andersen gir en statusoppdatering angående koronaviruset.

Færder kommune går over til nasjonale smitteverntiltak fra 23. april. Det samme gjør de ni andre kommunene i Vestfold og Telemark. 

Sammenstilling av tidligere utredninger og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse skal nå behandles politisk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune.

I Færder kommune behandles saken i kommuneplanutvalget 5. mai og kommunestyret 12. mai.

Over 220 foreldre og foresatte var logget på da rektor for Labakken skole, Lill Kristin Høier Sandvik, ønsket velkommen til digitalt storforeldremøte. Labakken skole ble presentert som en ny og moderne skole med gjennomtenkte pedagogiske løsninger, fremtidsrettet innredning og ny teknologi.

Helt grønn skolevei er en kampanje for at barneskoleelever skal gå, sykle eller ta bussen til skolen. Dette er bra for både folkehelsa, trafikksikkerheten og miljøet. Kampanjen startet i går, 19. april, og 30 lag er påmeldt. De kommer fra alle barneskolene i Færder. Det er veldig bra! 

Ferdselsforbudet er skiltet med riksløveskilt og underskilt med datoer. Foto.

Fra 15. april gjelder ferdselsforbudet på mange øyer og holmer i Færder nasjonalpark. Da skal sjøfuglene få legge egg og få frem avkom uten forstyrrelser. Forbudet gjelder helt ut til 50 meter unna land.

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i, eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg har Færder kommune, samt nabokommunene Holmestrand, Horten og Tønsberg lokale forskrifter som forbyr all åpen brenning, med hjemmel i forurensningsloven. Men du kan, om det garantert ikke fører til brann, kose deg med kaffebål, grille eller bruke bålpanne.