Aktuelle saker
Elin Jakobsen - kommuneoverlege i Færder kommune. Foto.

De siste ukene har det vært en økning i antallet som blir syke på grunn av Covid-19. Vaksinasjonsdekningen i Færder kommune er svært høy for de tre første dosene av koronavaksine, men er betydelig lavere for fjerde dose.

Minibuss

Denne uken starter et nytt tilbud om transportforbindelse mellom Bergan og Borgheim med stopp ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Gipø. Minibussen vil gå til oppsatte tider på tirsdager og torsdager. Tilbudet er gratis.

Kunstner og ordfører holder et bilde

Keramikeren Elisabeth von Krogh, bosatt i Færder, er kanskje mest kjent for sine krukker som bl a smykker Oslo lufthavn og kommunestyresalen til Færder kommune. Den aktive kunstneren har hatt en rekke utstillinger siden hun startet opp i begynnelsen av 70-tallet og i høst kunne man se hennes nyeste utstilling «Innviklinger» i Kunstnerforbundet i Oslo. 

De kommunale gebyrene består av: vann, avløp, renovasjon, feiing og septiktømming/slam.

Frivillige lag og foreninger kan søke om inntil kr. 25.000 til trafikksikkerhetstiltak gjennom kampanjen Verdifull transport. Søknadsfrist er 1. desember.

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Færder kommunes ordning for medlemstilskudd og strømrefusjon til frivilligheten, samt ordningen for prosjektmidler til kulturformål er nå åpent for søknader. Søknadsfrist er 1. desember.

En mobiltelefon som ligger på et bord. Foto.

 

Nå som Egenberedskapsuka er godt i gang, ønsker vi å gå ut med informasjon om hvor du som innbygger kan møte opp i nødsituasjoner eller situasjoner hvor du trenger å komme i kontakt med nødetatene (politiet, brannvesenet, AMK) ved bortfall av EKOM (elektronisk kommunikasjon som for eksempel fast- og mobiltelefoni samt internett).

Salatåker

Jobber ditt firma med mat? Holder ditt firma til i Færder kommune? Da kan du ha nytte av å bli med på neste nettverksmøte tirsdag 15. november kl. 09:00-11:00.