Aktuelle saker
Oversiktsbilde over Kaldnes Vest

Mandag 6. februar kl 14.30 presenteres planer for Kaldnes Vest for  kommuneutvalgene i Færder og Tønsberg. Du kan følge møtet direkte.


Ønsker du å få informasjon om kommuneplanens arealdel og diskutere temaer og utfordringer som er relevante for ditt område? Kommunen inviterer til to åpne informasjonsmøter om temaet.

Nødvarsel på mobil. En mobiltelefon med et nødvarsel på skjermen. Foto.

Nødvarsel er en ny tjeneste fra norske myndigheter. Hensikten er at de som kan være utsatt for fare, raskt får beskjed om hva som skjer og hva de bør gjøre. Nødvarsel er et tillegg til de kanalene som allerede brukes til å varsle og informere befolkningen.

Deltakere i møte om bekymring for rus i ungdomsmiljø

Omkring 40 deltakere var samlet i kommunestyresalen etter bekymringsmeldinger om økt rusbruk i ungdomsmiljøet. Bekymringsmeldingen kom fra skoleledere på Borgheim-, Teigar-, og Tjøme ungdomsskoler og leder for Fritid Færder,  kommunens fritidssenter. 

Barnehagebarn

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2023, må du søke innen 1. mars 2023.

Her er den offentlige søkerlista til stillingen som kommunedirektør,  etter at søkere som ikke har fått unntatt offentlighet, har trukket seg. Det var totalt 16 søkere til stillingen, og 11 av søkerne bad om unntak fra offentliggjøring. Fire av disse fikk innvilget dette.

 

 

Fritid Færder arrangerer flere morsomme aktiviteter for barn og ungdom i vinterferien. Alle aktivitetene er gratis. Påmeldingsfristen var 1. februar. Les mer om de ulike aktivitetene ved å klikke på de.

Dronefoto av Borgheim. Foto.

Forslag til ny arealdel er nå sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er mandag 20. februar 2023. Du kan sende inn uttalelse ved hjelp av dette skjemaet, ved å sende e-post til postmottak@faerder.kommune.no og merke e-posten med «Kommuneplanens arealdel 2023-2035 sak 22/7994» eller per brev.

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med kommunen på tlf. 48 06 34 44 mandag, tirsdag og fredag mellom kl. 10:00 og 14:00, eller sende e-post til kommuneplan@faerder.kommune.no.

Ønsker du å få informasjon om kommuneplanens arealdel og diskutere temaer og utfordringer som er relevante for ditt område? Vi håper å se deg på informasjonsmøtene våre. Se møtekalender under.

Den 6. januar sendes det ut informasjon elektronisk til foresatte om innskriving i skolen for barn født i 2017, bosatt i Færder kommune og på Husøy.

Illustasjon av mennesker med tekstplakater

Kurstilbudet "Lyst på livet" går over 7 kursdager vår og høst i faste grupper på 6-8 personer. Oppstart 18. januar kl. 11:00-14:30. Kurset koster 250,- og dekker kursmateriell og servering for alle kursdagene.