Aktuelle saker

Færder kommune har fantastisk natur og enestående turområder. For mange innbyggere ligger turen rett utenfor døra. Ved å lansere ukas turtips håper vi på å spre kunnskapen om fine turer i kommunen vår og inspirere til bruk av våre fantastiske nærområder.

Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har i dag inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

Det er utarbeidet en tiltaksplan (PDF, 407 kB)til Færder kommunes frivillighetsstrategi, og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger innen 31. januar 2019.

Innspill gjennomgås og innarbeides i planen, som skal til politisk behandling i hovedutvalgene den 6.mars 2019.

 

 

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Forbud mot fyring med olje og parafin fra 2020. Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

Kommunenes felles mål om å satse på interkommunale idrettsanlegg gir resultater. Messehall A er etablert, Amerikansk fotball på Gamleidretten er satt i gang – og nå starter prosjektet med Tønsberg ishall og Maier Arena.

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere  fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken» som ble startet opp i 2017, der Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Østfold fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med yrkes- og fritidsfiskere og lokalsamfunn i regionen.

Forekomsten av meslinger i Europa øker. Til nå er det 40.000 tilfeller i 2018. Dette er dobbelt så mange som i hele 2017.

Det er lov å bruke vannscooter i Færder kommune, men ikke i Færder nasjonalpark. Nasjonalparken omfatter det aller meste av skjærgården i den østlige og sørlige delen av kommunen. Her er vannscooterbruk forbudt etter verneforskriften.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.