Bypakke Tønsberg-regionen – Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse

 

Saken legges frem for formannskap 10. juni og kommunestyre 17. juni 2020, jf anmodning fra Overordnet styringsgruppe i møte 26. februar 2020.  

Kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å gjøre saken kjent samtidig som den sendes til Fylkestinget. Forøvrig følger saksutredningen den ordinære innkallingen til formannskap og kommunestyret i juni.