Aktuelle saker

Forbud mot fyring med olje og parafin fra 2020. Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

Kommunenes felles mål om å satse på interkommunale idrettsanlegg gir resultater. Messehall A er etablert, Amerikansk fotball på Gamleidretten er satt i gang – og nå starter prosjektet med Tønsberg ishall og Maier Arena.

Bilde av en torsk i vann. Foto.

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere  fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken» som ble startet opp i 2017, der Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Østfold fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med yrkes- og fritidsfiskere og lokalsamfunn i regionen.

Barn med meslinger. Foto.

Forekomsten av meslinger i Europa øker. Til nå er det 40.000 tilfeller i 2018. Dette er dobbelt så mange som i hele 2017.

Det er lov å bruke vannscooter i Færder kommune, men ikke i Færder nasjonalpark. Nasjonalparken omfatter det aller meste av skjærgården i den østlige og sørlige delen av kommunen. Her er vannscooterbruk forbudt etter verneforskriften.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Luftfoto Teie ca 1947

På oppdrag for Nøtterøy kommune og Færder kommune (fra 1/1-18) har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Teie. Vestfold fylkeskommune har finansiert arbeidet.

Nå er vi Færder kommune, og her er en oversikt over hvor du finner noen av tjenestene i den nye kommunen samt sentrale telefonnummer.

Skoler, barnehager og institusjoner finner du der de var tidligere.