Aktuelle saker

Padleled Vestfold og Telemark består av 622 km graderte padleruter langs fylkets kyst, og ble etablert av daværende Vestfold fylkeskommune i 2018. I løpet av 2021 blir padleleden enda lengre, med utvidelse av ruter til Telemarkskysten og Telemarkskanalen.

Det er lov å bruke vannscooter i Færder kommune, men ikke i Færder nasjonalpark. Nasjonalparken omfatter det aller meste av skjærgården i den østlige og sørlige delen av kommunen. Her er vannscooterbruk forbudt etter verneforskriften.

Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i kommunestyremøtet 30. mai.

Laptop med en GDPR-illustrasjon. Foto.

I løpet av mai/juni 2018 trer ny EU-forordning i kraft GDPR (General Data Protection Regulation), samt at det vil vedtas ny personopplysningslov.

App for avfallshenting. Foto.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Luftfoto Teie ca 1947

På oppdrag for Nøtterøy kommune og Færder kommune (fra 1/1-18) har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Teie. Vestfold fylkeskommune har finansiert arbeidet.

Nå er vi Færder kommune, og her er en oversikt over hvor du finner noen av tjenestene i den nye kommunen samt sentrale telefonnummer.

Skoler, barnehager og institusjoner finner du der de var tidligere.