Fagdag om rus på Nøtterøy videregående skole

Tre personer står ved et bord og steker vafler - Klikk for stort bildePå bildet: Anette Malme (SLT-koordinator og Av-og-til-kontakt for ungdom og alkohol i Færder kommune), Marte Sletten (Av-og-til) og Vilde Kværne Stangeland (Folkehelsekoordinator og Av-og-til-koordinator i Færder kommune)

Elevrådet på Nøtterøy videregående skole arrangerte nylig en RUS-dag på skolen for alle elevene. Representanter fra Av-og-til, Rusinfo, Antidoping Norge og psykologilærer Bjørn Peev holdt foredrag.

SLT-koordinator og folkehelsekoordinator sto på Av-og-til-stand, hvor det ble stekt vafler til alle som deltok i testen «Test din drikkestatus». Det var god stemning, og mange viktige refleksjoner om drikkestatus ble gjort over en vaffelplate.

Øvelser og diskusjoner

Fritid Færder og rusforebyggende ungdomsteam i Færder kommune sto også på stand for å svare på spørsmål og informere om de gode tilbudene de har, sammen med Læringssenteret, Juvente, Elevorganisasjonen og Alarm.

Tre personer holder en plakat - Klikk for stort bildePå bildet: Arild Nordahl Johnsen (rektor Nøtterøy vgs), Lene Ingdal (Fritid Færder) og Arne Veierød (Fritid Færder)

Elevrådet organiserte øvelser i klasserommene med diskusjoner, refleksjoner og engasjement rundt ulike caser om testing og bruk av rusmidler, bruk av doping, drikkepress, kroppspress fra venner, influensere og reklame på nett.

Foreldremøte med tema rus

På kvelden inviterte Nøtterøy vgs, i samarbeid med Færder kommune, til et foreldremøte på Nøtterøy kulturhus for foresatte på Nøtterøy vgs og foresatte på ungdomsskolene i Færder.

Her innledet elevrådsleder Kristine Slettom og rektor Arild Nordahl Johnsen møtet, før Charlotte Kristiansen snakket om foreldrerollen hvor hun mistet sin 18 år gamle Henrik i ufrivillig overdose.

Kathleen Brattås og Kirsti Ottesen fra rusforebyggende ungdomsteam holdt et innlegg om rus og arbeidet i rusforebyggende ungdomsteam i Færder kommune.

Både fagdagen for elevene og foreldremøtet er en del av en større helhetlig handlingsplan i det rusforebyggende arbeidet i Færder kommune for 2023. Handlingsplanen kan du se her.