Færder eldreråd inviterer til seminar 22. april

Færder eldreråd inviterer til seminar hvor du vil få kjennskap til mulighetene som i dag finnes for tilpassing av egen bolig eller skifte av bolig. 

Det beste stedet er hjemme, men ingen vet hva fremtiden bringer

De fleste eldre ønsker å leve i eget hjem og nærmiljø så lenge som mulig, men hva gjør vi når «hjemme» byr på utfordringer? Mange eldre opplever at de bor i en bolig som ikke er riktig tilpasset, eller helt egnet for den livsfasen de befinner seg i, eller er på vei inn i. 

Færder eldreråd inviterer deg til å høre, og spørre om noen av mulighetene som finnes i dag for tilpassing av egen bolig eller skifte av bolig. På seminaret vil du få informasjon fra Husbanken, kommunens ergoterapitjeneste, kommunens boligkontor og private boligutviklere.

Om du ønsker å finne ut hva sentrale styresmakter mener om temaet vises det til Stortingsmelding 24 - Fellesskap og mestring «Bu trygt heime».

Tid og sted

  • Mandag 22. april kl. 12:00-15:00
  • Kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

På grunn av parkeringskapasiteten oppfordres det til samkjøring og bruk av kollektivtransport.

Kontaktinformasjon Færder eldreråd

Har du spørsmål om arrangementet kan du kontakte Færder eldreråd ved Berit Hernes-Jacobsen på tlf. 92 09 70 88