Har du en oljetank?

Forbud mot fyring med olje og parafin fra 2020. Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

Les mer på sidene til Miljødirektoratet.

Enova gir støtte til utskifting av olje- og parafinfyr fram til forbudet trer i kraft – støtten er høyest i 2018 og trappes ned mot 2020. 

Færder kommune har innført en lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Har du en nedgravd oljetank som ikke er i bruk, skal den fjernes. Registrer oljetanken din og les mer om oljetanker, fyrkjeler, olje- og parafinkaminer i Færder kommune.