Har du fått brev fra kommunen som gjelder oljetank på din eiendom?

Kommunen ønsker å få oppdatert sitt register over oljetanker, så vi har derfor sendt ut brev til alle eiendommer hvor det ifølge vårt register er en oljetank som fortsatt er i drift. Mange tanker er sanert uten at det er gitt beskjed til kommunen.

Jeg har fått brev om oljetank på min eiendom, hva gjør jeg nå?
 

Hva gjør kommunen videre.

Oljetankregisteret oppdateres og for tanker som er rapportert sanert/fjernet så avsluttes oppfølgingen. For tanker som fortsatt er registrert «i drift» vil det sendes pålegg med krav om fjerning.

Mer informasjon er tilgjengelig på kommunens nettside.