Hvordan skal Færder bli et aldersvennlig samfunn?

Kommuneplanlegger Tron Myrén og ordfører Jon Sanness AndersenReformen «Leve hele livet» handler om å skape et aldersvennlig samfunn, der vi alle lever gode liv. Færder kommune vil vite hvordan innbyggerne ser for seg at Færder-samfunnet skal utvikles, og ber derfor om at du svarer på en spørreundersøkelse.

I samarbeid med Eldrerådet er Færder kommune i gang med å legge en plan for hvordan eldre kan bidra og delta mer i samfunnet.

Vi lever lenger og mange kommer til å være pensjonist nesten en tredjedel av livet. Vi må sørge for at denne tiden i livet blir meningsfull for flest mulig, sier Jon Sanness Andersen, ordfører i Færder kommune.  

Ruth Martinsen er leder av Eldrerådet, og er opptatt av at eldre skal beholde en bra helse og oppleve god livskvalitet så lenge som mulig.

- Med spørreundersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvordan innbyggerne opplever de grunnleggende tingene: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.

Ordfører Jon Sanness Andersen oppfordrer alle til å svare på spørreundersøkelsen.

- Vi ønsker et godt svargrunnlag for planleggingen videre, og derfor er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, sier han.

Planlegging for egen alderdom

En viktig del av reformen «Leve hele livet» er at innbyggerne blir mer bevisste på å planlegge sin egen alderdom, akkurat som de planlegger andre hendelser i livet. For at innbyggerne skal kunne holde seg aktive, delta sammen med andre og bo hjemme så lenge som mulig, må de planlegge litt.

Alle kommuner i Norge har et ansvar for å tilrettelegge for et aldersvennlig samfunn, og med denne spørreundersøkelsen ønsker vi å kartlegge behovene i Færder, sier kommuneplanlegger Tron Myrén.

Hvor finner du spørreundersøkelsen?

Spørreundersøkelsen vil bli delt ut til innbyggere som blir vaksinert mot covid-19 i Wilhelmsenhallen i løpet av november og desember. De vaksinerte vil bli spurt om å svare på undersøkelsen mens de venter de obligatoriske 20 minuttene etterpå. Det vil også være mulig å svare på undersøkelsen digitalt på kommunens nettside.

Svar på spørreundersøkelsen her

Folkemøte i desember

I begynnelsen av desember vil det bli arrangert et folkemøte, der kommunen ønsker innspill fra innbyggerne. Mer informasjon om dette kommer i løpet av noen dager.

Hva er eldrereformen Leve hele livet?

Stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ble lagt fram i 2018. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom.

Leve hele livet har fem innsatsområder:

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng i tjenestene

Les mer om Leve hele livet her.