Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

Eldre på sykkeltur. Foto. - Klikk for stort bilde

Stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ble lagt fram i 2018. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Hva er eldrereformen Leve hele livet?

Målet med eldrereformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Helsedirektoratet har laget et film som forklarer hva litt mer om eldrereformen Leve hele livet.

Om Leve hele livet

Stortingsmeldingen Leve hele livet har som mål å skape et mer aldersvennlige Norge, og å spre gode løsninger på områdene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester.