Pårørendestøtte

Her er en oversikt over tilbud og tjenester som kan bidra til å gjøre omsorgsoppgaven enklere for pårørende.

Hender som holder hverandre. Foto. - Klikk for stort bilde

Tilbud til voksne pårørende

I Færder kommune er det følgende tilbud til voksne pårørende:

Andre tilbud utenfor kommunen

Tilbud til barn som er pårørende

Tjenester fra kommunen

Hvis du gir omsorg til noen som trenger det, kan du søke om tiltak som skal gjøre omsorgsbyrden din lettere. Alle tjenester søkes om via tjenestekontoret.

Her finner du informasjon om kommunens tildelingskriterier ved søknad om helse- og omsorgstjenester.