Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken (33 31 04 00).

Telefontider: mandag–fredag kl. 08:30–15:00, lørdag og søndag kl. 09:00–14:00.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Demens - informasjon, tilbud og tjenester

Her er samlet oversikt over hvilke tilbud som finnes i Færder kommune til personer med demenssykdom, og deres pårørende. Fra mistanke og avklaring vedrørende mulig demenssykdom, til heldøgns omsorgstilbud. Oversikten gjelder både lavterskeltilbud og søknadspliktige tjenester.

Det finnes også en enkel visuell oversikt og brosjyre. (PDF, 3 MB)

Først en oversikt over tilbud der du kan ta direkte kontakt selv, uten henvisning:

Demensforløp1

Videre gis oversikt over ulike søknadspliktige tjenester. De fleste søknader rettes til og behandles av tjenestekontoret.

Demensforløp2

Kontaktinfo