Demens - informasjon, tilbud og tjenester

Her er samlet oversikt over hvilke tilbud som finnes i Færder kommune til personer med demenssykdom, og deres pårørende. Fra mistanke og avklaring vedrørende mulig demenssykdom, til heldøgns omsorgstilbud. Oversikten gjelder både lavterskeltilbud og søknadspliktige tjenester.

Det finnes også en enkel visuell oversikt og brosjyre. (PDF, 3 MB)

Først en oversikt over tilbud der du kan ta direkte kontakt selv, uten henvisning:

Videre gis oversikt over ulike søknadspliktige tjenester. De fleste søknader rettes til og behandles av tjenestekontoret.

Kontaktinformasjon

Kariann Fredriksen

Demenskoordinator

Send e-post

Telefon: 48 26 94 99

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00