Velferdsteknologi Færder kommune

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse for ulike tekniske løsninger og produkter som gjør den enkelte innbygger bedre i stand til å klare seg selv. Løsningene skal gi økt trygghet i hverdagen, opplevelse av mestring og mulighet til å leve et aktivt liv.

Satsing på velferdsteknologi

Færder kommune arbeider med å ta i bruk og tilby nye velferdsteknologiske tjenester til sine innbyggere. Det er utarbeidet en egen strategi for e-Helse og velferdsteknologi (PDF, 278 kB) for dette arbeidet.

Tjenester som tilbys

 1. Trygghetsalarm
  Trygghetsalarm omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp. Trygghetsalarmen inkluderer alltid røykvarsler. I tillegg kan det kobles til dørsensor der det er behov for det. For de som har behov for å benytte trygghetsalarm både inne og ute kan kommunen tilby en mobil trygghetsalarm. Alarmer tas  imot av et helsefaglig mottak som er bemannet hele døgnet.
  Her finner du mer informasjon om trygghetsalarmer.
   
 2. Lokaliseringsteknologi / GPS
  Personer med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, kan ta i bruk GPS / lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller ved at bruker krysser et på forhånd definert område (geofence - et elektronisk gjerde). Tilbudet kan forsterkes med en ytterdørsensor som varsler når døren blir åpnet.
   
 3. Elektroniske medisindispensere
  Elektroniske medisindispensere gjør at brukeren får rett medisin til rett tid, uten at hjemmetjenesten må besøke brukeren ved hvert medisineringstidspunkt. Hvis ikke brukeren tar medisinen sin blir hjemmetjenesten varslet og tar kontakt med brukeren. Dette gir trygghet rundt medisinoppfølgingen.
   
 4. Digital hjemmeoppfølging
  Hjemmeoppfølging er et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, vekt, blodsukker med mer) på egenhånd, og svarer på enkle spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene sendes til hjemmetjenesten for oppfølging.

Kontaktinformasjon

Har du praktiske spørsmål om tilbudet, ta kontakt med Færder kommunes hjemmetjeneste.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema med veiledning