Om Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Færder kommune yter hjelp til hjemmeboende personer som trenger helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og tilrettelegging i forbindelse med daglige gjøremål. Tjenestene tildeles etter vurdert behov. Behovet vurderes av saksbehandlere ved tjenestekontoret.

Våre tjenester

Hjemmesykepleie omfatter hjelp til blant annet personlig hygiene, ernæring, medikamenthåndtering, sårbehandling der hvor dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet, veiledning til økt egenomsorg, betjening av trygghetsalarmer og omsorg og pleie i livets sluttfase.

Praktisk bistand i hjemmet omfatter oppvask, klesvask, sengeskift, bestilling av matvarer og rengjøring av bopel. Tjenestene er betalingspliktige etter egne satser.
Hjelp til rengjøring av bopel utføres av bygningsservice, tilhørende teknisk sektor.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

For mer informasjon om relevante tjenester:

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten nord (Nøtterøy)

90 01 69 19

Hjemmetjenesten sør (Tjøme)

90 21 02 68