Kartverket skal flyfotografere kommunen

De nærmeste månedene kan du treffe på landmålere som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt imot dem, og la merkene være i fred. Disse fastmerkene skal brukes når kommunen skal flyfotograferes.

Marianne Fagerland Kjelstad, Kartverket

Det er et sikkert vårtegn å treffe på en landmåler som måler inn fastmerker i nabolaget, gangstien eller helt utpå jordet. Merkene er hvite firkanter, enten hvitmalte eller i form av plater montert på bakken.

Uventede gjester på besøk

Hæ? Kan du få folk med landmålingsutstyr og malingsspann i neven inn i hagen din? Huset og hagen din får du ha i fred. Men eier du en vei eller annet egnet sted for «signalering» som det heter på fagspråket når en setter opp fastmerker for å måle inn flyfoto, kan det hende du får gjester på eiendommen din.

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at landmålerne tar hensyn når de jobber.

Vårens vakreste oppdrag

Det er oppholdsvær og tørt terreng. Etter å ha funnet flat og fast grunn og rydda bort forstyrrende vegetasjon, setter landmåleren i gang med å hamre inn en passelig spiker. Fram med malerkosten og hvitmalinga. Spikeren skal signaleres og måles. Det males en hvit firkant med tydelig ramme rundt og landmåleren måler inn fastmerket med sitt utstyr.

Nå skal flyet ha fri sikt inn til den hvite firkanten. Klart til å kartlegge.

Takk for hjelpa!

Plasseringen av fastmerkene er planlagt på forhånd, men noen tilpasninger må landmålerne gjøre i felt. Alle merkene må plasseres der det er hensiktsmessig for kartleggingen.

– Det er svært viktig at fastmerkene får være i fred. Takk for at du ikke dekker til, flytter på eller ødelegger de hvite firkantene. Dette er fellesskapets ressurser i arbeid. Vi vil alle nyte godt av å ha oppdaterte kart når landmålerne er ferdige og flyfotograferingen er gjennomført, oppfordrer Jon Otter Skaaret i Kartverket.

Her skal det fotograferes

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet, der mellom 15.000–16.000 km2 skal fotograferes i 2024.

Det andre er den rullerende fotograferinga som skjer over hele landet. Der skal 127.000 km2 fotograferes i 2024.

Vil du se huset ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra forskjellige tidsepoker.