Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 2023–2035

Periodens siste kommunestyremøte ble avholdt 6. september. Det ble et langt møte der kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 2023–2035. Et bredt flertall stilte seg bak planen. Reguleringsplan for den nye fastlandsforbindelse og finansieringen av Bypakke Tønsberg-regionen ble også vedtatt. I denne artikkelen kan du se alle sakene som ble behandlet i møtet.

Kommunestyresalen, Tinghaugveien 18. Foto. - Klikk for stort bilde

Vedtak i sakene

Klikk her for å se alle vedtakene. Ønsker du å se vedtaket på en spesifikk sak, så trykker du på "Vis detaljer" på den aktuelle saken, etter at du har klikket på lenken til alle vedtakene.

Saker

 • Spørsmål og informasjon
 • Referatsaker
 • Tjømepakka fase 2 - Tilbakemelding
 • Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune - Sluttbehandling av reguleringsplan nr. 2019001
 • Finansiering av Bypakke Tønsberg-regionen
 • Forutsigbarhetsvedtak i bruk for utbyggingsavtaler
 • Kommuneplanens arealdel for Færder kommune 2023 - 2035 - Forslag til løsning for NVE sin innsigelse
 • Kommuneplanens arealdel for Færder kommune 2023 - 2035 - Sluttbehandling
 • Havbasert vindkraftpark Skagerak Offshore Gamma - uttalelse fra Færder kommune
 • Vindpark Vidar - et havbasert vindkraftverk nord i Skagerak - uttalelse til supplerende informasjon
 • Høringsuttalelse - Handlingsprogram fylkesveinettet 2024-2027
 • Høring - Forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven
 • Guttormsens gartneri - sluttbehandling av detaljplan nr. 2021005.
 • Orientering om arbeid med boligsosial handlingsplan
 • Samarbeidsavtale miljørettet helsevern - 2023
 • Smittevernplan 2023 - 2027
 • Strategi for å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere
 • Sykehjemsplasser for ressurskrevende demenssyke - utvidelse av tilbudet
 • Styringsgruppe for nytt svømmeanlegg
 • Søknad om deltakelse i frikommuneforsøk
 • Overføring ubrukte investeringsrammer fra budsjett 2022 til 2023 - spesifisert lånevedtak

Se kommunestyremøtet i opptak

Her kan du se hele møtet i opptak på faerder.kommmunetv.no