Møte for referansegrupper for utbygging i Teie sentrum tirsdag 21. juni

 

I arbeidet med en trinnvis prosess for å avklare overordnede prinsipper for utbyggingen i Teie sentrum, ble det i hovedutvalg for kommunalteknikk den18. mai 2022 (HK-vedtak 094/22) fattet vedtak om å etablere  referansegrupper.

Den 21. juni kl 17 er det felles møte for begge referansegruppene. Møtet er i kommunestyresalen og er åpent for de som ønsker å være tilhørere.