Nå feies gatene

Vi startet med å feie kommunale veier og gang- og sykkelveier like før påske. Jobben med å feie fortsetter nå frem mot 17. mai. Vi vil også feie ved skoler og barnehager.

Traktor med slepefeier. Foto. - Klikk for stort bilde

Status på arbeidet

Foreløpig er disse områdene ferdig feiet:

  • Lindhøy (skolen og barnehagen)
  • Verdens Ende
  • Hvasser. 

Det er også kjørt noe på Nøtterøy.

Videre vil vi feie innover på Tjøme (alle kommunale veier,  gang- og sykkelveier og kommunale områder) og fortsetter videre på Nøtterøy når er vi er ferdige på Tjøme. 

Vi har som mål å bli ferdig til 17. mai.

Står bilen din parkert på kommunal grunn?

Biler som står på kommunal grunn, langs veier eller på veiskulder er med på å gjøre at jobben med for eksempel feiing blir mye vanskeligere. Det vil også være en fordel for bileier å parkere på egen grunn, da det kan fyke noe grus ut ved feiing.

Kommunen har etter vegtrafikkloven §37, ledd B, hjemmel til å be eier fjerne kjøretøy innen rimelig frist, alternativt iverksette fjerning for eiers regning. Vi oppfordrer med dette at alle som parkerer langs en vei om å vurdere om parkeringen er til hinder for veivedlikehold. Vi oppfordrer alle som parkerer langs en vei/veiskulder, og som kan være til hinder for veivedlikehold, til å parkerer på egen tomt.