Offentlig søkerliste kommunedirektør Færder kommune

Her er den offentlige søkerlista til stillingen som kommunedirektør,  etter at søkere som ikke har fått unntatt offentlighet, har trukket seg. Det var totalt 16 søkere til stillingen, og 11 av søkerne bad om unntak fra offentliggjøring. Fire av disse fikk innvilget dette.

Antall søkere vitner om at Færder er en attraktiv kommune for kandidater til denne type stilling, sier ordfører Jon Sanness Andersen.

Offentlig søkerliste

 • Lars Erik Eriksen, Rådgiver - eierstyring, 57, Mann, 1385 Asker
 • Stian Jørgensen,  Operations Manager, 43, Mann, 3132 Husøysund
 • Unntatt offentlighet -  Kvinne 
 • Unntatt offentlighet - Mann 
 • Unntatt offentlighet - Mann 
 • Hilmar Ingi Jonsson, Personvernombud, 47, Mann, 1389 Asker
 • Marit Rakfjord,  Leder, 58, Kvinne 3145 Tjøme
 • Unntatt offentlighet - Kvinne 
 • Marianne H. Molstad, Organisasjonsdirektør, 56, Kvinne, 3142 VESTSKOGEN

Kommunens vurderinger for at søknader blir unntatt offentlighet

 • I ansettelsesutvalget er det enighet om størst mulig åpenhet. Vi er imidlertid opptatt av individuell behandling av søknader, og at det ikke skal begrense muligheten for å få den beste kandidaten.
 • Vi forholder oss til Offentleglova § 25, 2. ledd, som omhandler unntak fra offentliggjøring av søkere. Loven er tydelig på at vi skal forholde oss til den generelle interessen allmenheten har for innsyn i ansettelsesprosessen, rekrutteringshensyn og personvernhensyn. Loven sier at det skal være særskilte omstendigheter og påvist at innsyn vil kunne føre til konkrete skader/ulemper.
 • Eksempler på særskilte omstendigheter: dersom en søker er selvstendig næringsdrivende eller bedriftsleder, og det for eksempel kan medføre til redusert kundetilfredshet for bedriften, eller ved at det blir utfordrende å få tilgang til nødvendig kapital dersom det blir kjent at leder kan komme til å avvikle virksomheten eller slutte som leder, kan det være grunnlag for å holde opplysningene om vedkommende utenfor søkerlisten.
 • I offentlig sektor kan det også være grunnlag for å holde opplysninger om søkere utenfor søkerlisten. Hvis en søker er leder under omorganisering eller omstilling, slik at det kan skape uro dersom det blir kjent at lederen søker ny stilling.

Ansettelsesprosessen videre

Kommunestyret har opprettet et ansettelsesutvalg bestående av: Jon Sanness Andersen (ordfører), Richard Fossum (varaordfører), Randi Fjellberg (MDG), Tom Mello (H), Anders Mathisen (Frp), Tone Skalpe Bjørnli (V), Linn Eve Krogholm (hovedtillitsvalgt UDF), May Elisabeth Gran (hovedtillitsvalgt Fagforbundet).

Kontaktperson: 

Jon Sanness Andersen,  ordfører
epost: jon.sanness.andersen@faerder.kommune.no
Telefon: 906 90 389