Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Ønsker du å treffe andre i tilsvarende situasjon? Formålet er å dele erfaringer, og i fellesskap finne fremgangsmåter som kan gjøre hverdagen lettere.

Når?

Hver tirsdag, 6 kvelder kl. 17:30–19:00. Oppstart tirsdag 18. april 2023 (siste samling er 23. mai 2023).

Hvor?

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, storstua i hovedbygget. Bjønnesveien 28, 3140 Nøtterøy.

Påmelding

For påmelding kontakt resepsjonen på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, send en e-post til: hilde-merethe.fandrem@faerder.kommune.no og kari.anne.stromnes@faerder.kommune.no eller ring 40 90 68 09.

Begrensede antall plasser.

Påmeldingsfrist

Innen 13. april 2023

Hilde-Merethe Fandrem
Servicemedarbeider
E-post
Telefon 40 90 68 09

Adresse

Bjønnesveien 28,
3140 Nøtterøy