Tenker deres forening på medlemmenes trafikksikkerhet? Søk støtte til tiltak gjennom trafikksikkerhetskampanjen Verdifull transport.

Frivillige lag og foreninger kan søke om inntil kr. 25.000 til trafikksikkerhetstiltak gjennom kampanjen Verdifull transport. Søknadsfrist er 1. desember.

Verdifull transport er en årlig trafikksikkerhetskampanje med fokus på trafikksikkerhet på fritiden. Dette er en del av Færder kommunes sertifisering gjennom ordningen Trygge lokalsamfunn.

Søker må blant annet utarbeide en reisepolicy for foreningen.

Les mer om eksempel på reisepolicy, informasjon om Verdifull transport og finn søknadsskjema her.

Dersom foreningen har spørsmål til kampanjen, ta kontakt med Tore Birkeland på e-post tore.birkeland@faerder.kommune.no.