Vinnere av Færder kommunes kulturpris, samfunnspris og Færderstipend 2021

Ordfører Jon Sanness Andersen inviterer til fest for å feire vinnerne av Færder kommunes kulturpris, samfunnspris og Færderstipendet. 

Mottagere av Kulturpris, Samfunnspris og Færderstipendet 2021

Det er med stor glede Færder kommune kunngjører hvem som mottar året priser og stipend. Den politisk valgte komitéen mottok en rekke gode søknader og forslag i alle tre kategorier, men var enstemmig i sin avgjørelse om hvem som er årets mottakere.

Jeg er så stolt av de flotte prisvinnerne, og gleder meg veldig til å feire dem med en fest. Det står stor respekt av innsatsen fra disse verdige vinnerne, spesielt på bakgrunn av den nedstengte koronaperioden som har vært, sier ordfører Jon Sanness Andersen.

Færder kommunes kulturpris:

Prisen deles mellom Geir Sætevik og Thorvald Morris Haraldsen

Begrunnelse Geir Sætevik: Imponerende innsats over mange år. Kartlegging, dokumentasjon, fotografering, verifisering og registrering av krigsminnesmerker. Formidler også sin kunnskap som turleder og guide.

Geir Sætevik  Thorvald Morris Haraldsen Øyene   

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrunnelse Thorvald Morris Haraldsen: Imponerende innsats for å skape aktivitet i skjærgården gjennom restaurering og drift av Fulehuk fyr og Ishavsskuta Berntine.

Færderstipendet:

Alf Marius Kjærås

Begrunnelse: Meget lovende og dyktig gitarmusiker, med et sterkt internasjonalt engasjement og samarbeid med utenlandske musikere. Imponerende CV. Studerer for tiden ved Griegakademiet og avholder jevnlig konserter. I tillegg underviser han på kulturskole.

Alf Marius Kjærås Haley Aubert Barkovitch

Færder kommunes samfunnspris:

De frivillige som har deltatt i vaksineringsarbeidet i Færder

Begrunnelse for tildeling: De mange frivillige i Færder kommune har i snart ett år stått på og gjort et enormt dugnadsinnsats under vaksineringen av kommunens innbyggere. Frivillige fra Røde Kors Nøtterøy, Røde Kors Tjøme og Hvasser, Nøtterø sanitetsforening, Jarlsberg Rotary og Færder frivilligsentral har bidratt med en sterk uegennyttig samfunnsinnsats i en vanskelig tid. Innsatsen fra de frivillige har gjort vaksinasjon mot covid-19 til en god og trygg opplevelse for innbyggerne i Færder.

Hedres med en fest på Frivillighetens dag!

Alle priser og stipend har en verdi på 10.000,-

Der det er mer enn en mottaker deles verdien mellom mottakerne.

Mottakerne av Færder kommunes Samfunnspris er i år hele 140 personer som har jobbet som frivillige med vaksineringen mot covid-19. I stedet for å dele potten på 10.000,- mellom de 140 mottakerne, har komitéen valgt å hedre prisvinnerne med en høytidelig og feststemt utdelingsseremoni. Festen vil inneholde prisutdeling, ulike kulturinnslag, konsert og mottakelse med bevertning, sier en stolt ordfører som inviterer til festen.

Prisutdelingen skjer på FN: s internasjonale frivillighetsdag den 5. desember og vil også være Færder kommunes kick off-arrangement for Frivillighetens år 2022. Deler av seremonien vil bli streamet live til den nasjonale kick off-markeringen til Frivillig Norge, som vil foregå Oslo rådhus. 

Om prisene

Kulturpris

Færder kommunes kulturpris er ment å stimulere kulturell og kunstnerisk virksomhet i kommunen. Kulturprisen kan deles ut til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull kulturell og kunstnerisk innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Kulturprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin virksomhet har profilert Færder på en god måte.

Samfunnspris

Færder kommunes samfunnspris er ment å stimulere frivillighet og inkludering i kommunen. Samfunnsprisen kan utdeles til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull uegennyttig innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Samfunnsprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin uegennyttige innsats har bidratt til Færdersamfunnets beste. I vurderingen av kandidater skal det legges vekt på innsatsens inkluderende karakter.

Færderstipendet

Færderstipendet er ment å stimulere mottakers videreutvikling innenfor områdene kunst, kultur eller idrett. Færderstipendet kan søkes av enkeltpersoner hjemmehørende, eller med nær tilknytning til Færder kommune og som har ønske om utdanning/videreutvikling innenfor kunst, kultur eller idrett. Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 16 år ved årets utgang.

Kontaktperson:

Hege Rui, kultursjef
Telefon: 481 85 706
hege.rui@faerder.kommune.no