Siste året i barnehagen - overgang fra barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

I Færder kommune har vi en plan for 5-åringens siste år i barnehagen, som følges av både private og kommunale barnehager.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

 

Last ned overgangsskjema fra barnehage til skole - informasjon om barnet (DOCX, 74 kB).

Husk sikker lagring.

 

Felles rutiner for barnehage og skole for overgangen fra barnehage til skole:

 

 

"God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen er tilpasset enkeltbarnet allerede fra første skoledag."
(fra Kunnskapsdepartementets veileder "Fra eldst til yngst").

 

Inger Johanne Røkenes
Rådgiver
E-post
Telefon 95 23 32 05