Veterankontakt

Færder kommune anerkjenner den innsatsen som veteranene har gjort gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner. De fleste som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner kommer tilbake med nye erfaringer og en unik kompetanse fra konfliktområdet.

​Veterankontakt

Forskning viser at de fleste greier seg bra etter tjenesten. Noen vil allikevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten. Veteraner som har behov for et koordinert og helhetlig tjenestetilbud vil få dette. 

Oppfølging av veteraner og deres familier

I de tilfeller der veteraner har fått problemer som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner vil dette også kunne få følger for deres familie og pårørende. Problematikken kan være kompleks og involvere flere kommunale instanser. 

Det er de primære helse- og sosialtjenestene som kontaktes ved behov for helsehjelp. Veteraner med behov for helsemessig oppfølging tar kontakt med sin fastlege. Fastlegen kan henvise til spesialisthelsetjenesten i alvorlige tilfeller, og til kommunen når det er oppfølging på et lavere nivå som er vurdert som mest hensiktsmessig. Veteranen kan også selv ta direkte kontakt med kommunens tjenestekontor. Barn og pårørende av veteraner kan også  få hjelp/kommunal bistand. Barnet selv eller omsorgspersoner kan ta kontakt med FærderHuset eller helsesykepleier på skolen eller direkte med helsestasjonen (gjelder førskolebarn). Der vil man få hjelp til å finne det rette tilbudet avhengig av problemstillingen.

Veteranplan Færder kommune

Her kan du lese i veteranplanen laget for veteraner i Færder kommune (PDF, 792 kB).

Kontaktinformasjon

Veterankontakt

Eirik Veseth

Telefon: 992 40 580