Fysioterapi/ergoterapi for barn

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge i alderen 0–20 år er lokalisert i forebyggende helsetjenester, Tinghaugveien 16, og er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tjenesten er det tre fysioterapeuter og to ergoterapeuter.

Fysio- og ergoterapeutene kan nås via telefon, eller ved å benytte henvisningsskjema.

Henvisningskjema til fysioterapi og ergoterapi for barn og unge 0–20 år. (PDF, 28 kB)

Kontaktinformasjon kommunale fysio- og ergoterapeuter

Karianne FossliFysioterapeut95 19 35 20
Julie Marie FjeldFysioterapeut91 54 34 26
Martine Skonnord SolbergFysioterapeut99 55 57 43
Ingunn Fredheim AuestadErgoterapeut95 30 41 37
Daniel Fossaas BjordammenErgoterapeut90 04 21 99

Tjenesten samarbeider tett med to privatpraktiserende fysioterapeuter, som jobber med barn og unge. Du kan selv ta kontakt for behandling hos disse.

Kontaktinformasjon privatpraktiserende fysioterapeuter

  • Marthe Monge, Active fysioterapi og manuellterapi, tlf.: 92 26 95 26
  • Hilde Kihle, Nøtterøy fysioterapi, tlf.: 93 06 82 04

Tjenestens mål

Tjenestens mål er gjennom tilrettelegging og behandling å sikre at barn og ungdom får mulighet til å være i aktivitet og få optimal deltagelse i skole/ barnehage og hverdagsliv.

Tjenesten jobber med barn, både individuelt og i grupper og på ulike arenaer som barnehage, skole, hjem, avlastningsbolig og samarbeider tett med mange ulike faggrupper. Tjenesten legger vekt på å veilede foreldre/barn og personale, gi behandling/trening og stimulering i forhold til funksjonsnivå og vurdere behov for videre henvisning.

Grupper

Vi tilbyr ulike bassenggrupper i varmtvannsbasseng på Sjølyst.

Friskliv ung tilbyr ulike aktivitetsgrupper, samt samtaler/kurs om søvn, kosthold og fysisk og psykisk helse.

Veiledning i å søke på enkle hjelpemidler

Kontaktinformasjon

Forebyggende helsetjenester barn og unge - ekspedisjon

Telefon: 40 80 12 30

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Inngang ved servicesenteret