Fysioterapi/ergoterapi for barn

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn i alderen 0-20 år. I Færder kommune er tre fysioterapeuter og en ergoterapeut lokalisert på helsestasjonen på Borgheim, Tinghaugveien 16.

Henvisningskjema til fysioterapi og ergoterapi for barn og unge 0 - 20 år. (PDF, 28 kB)

Kontaktinformasjon

Karianne Fossli Fysioterapeut 951 93 520
Anette Henriksen Fysioterapeut

915 43 426

Martine Skonnord Solberg Fysioterapeut 995 55 743
Ingunn Fredheim Auestad Ergoterapeut 953 04 137
Solvor Dypedal Johansen Ergoterapeut 900 42 199

 

Tjenestens mål

Tjenestens mål er gjennom tilrettelegging og behandling å sikre at barn og ungdom får mulighet til å være i aktivitet og få optimal deltagelse i skole/ barnehage og hverdagsliv.

Tjenesten jobber med barn, både individuelt og i grupper og på ulike arenaer som barnehage, skole, hjem, avlastningsbolig og samarbeider tett med mange ulike faggrupper. Tjenesten legger vekt på å veilede foreldre/barn og personale, gi behandling/trening og stimulering i forhold til funksjonsnivå og vurdere behov for videre henvisning.

Fysioterapeut for barn og unge

Tjenesten omfatter rehabilitering/habilitering av barn og unge med nedsatt funksjon, kronisk sykdom eller skade og forebyggende helsearbeid, helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste.

Bruk følgende henvisningsskjema. Foresatte og ansatte i barnehage, skole eller andre tjenester kan henvise.

Friskliv Ung er tilbud til endringsarbeid for alderen 12-19 år. Les mer her.

Kontaktinformasjon

Familiens hus - ekspedisjon

Telefon: 40 80 12 30

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Inngang ved servicesenteret