Grønn omsorg på Brøtsø

Færder kommune tilbyr "Grønn Omsorg" for mennesker, som en form for terapi. Aktiviteten er knyttet til økologisk hagebruk og naturbruk.

Arbeidet foregår i hagen, verkstedet og kjøkkenet hos Gerdelin Bodvin i Sandsveien på Brøtsø. "Grønn omsorg" er et tilbud for maks 5 personer. Den enkelte deltar i forhold til sin kapasitet og dagsform.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Åpningstider

Mandag og tirsdag kl. 10:00–14:00

Sandsveien 27, 3148 Hvasser

Leder
Gerdelin Bodvin
Tlf: 41 45 85 37
E-post: gerderlin.bodvin@gmail.com