Bekymring

Rus

Hvis du er bekymret for ditt eget eller andres rusproblem kan du kontakte rustjenesten på telefon 41 41 06 96 eller tjenestekontoret 95 19 34 80.

Gravide som har rusutfordringer kan få tilbud om ulike tiltak for å fullføre et rusfritt svangerskap og redusere risiko for skader på det ufødte barnet. Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan behandling under tvang bli vurdert.

Når du har meldt inn en bekymring har vi plikt til å utrede saken, vurdere alvorlighetsgraden og om det eventuelt er grunnlag for å fremme sak til fylkesnemnda om tvang.

Informasjon om rusteamet

Psykisk helse

Hvis du er bekymret for din egen eller andres psykiske helse kan du kontakte psykisk helseteam på telefon 41 41 06 96 eller tjenestekontoret 95 19 34 80.

Når du har meldt inn en bekymring har vi plikt til å undersøke saken og eventuelt iverksette tiltak.

Informasjon om psykisk helseteam