Velkommen til Færder kommune og Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark er opprettet for å verne landskap, naturtyper, arter og geologi og kystøkosystemer på land og i sjøen i et større område ved kysten i ytre Oslofjord.

Færder nasjonalpark har et av de rikeste livsmiljøene i landet. Her finnes det sjeldne naturtyper og er leveområde for et mangfold av planter, dyr og insekter. Nasjonalparken skal også verne kulturminner, og gi mennesker plass til uforstyrrede naturopplevelser og enkelt friluftsliv.

Færder nasjonalpark er lett tilgjengelig både med båt, bil og kollektivtransport. Båtturer, padling, vannsport, fotturer, fiske og bading er populære aktiviteter. Filmene under viser noen eksempler på aktiviteter året rundt:

Engelsk versjon av animasjonsfilmen

Mer informasjon om padleleder i nasjonalparken finner du her

Vær velkommen på naturens premisser!

Under ser du en forenklet liste med regler basert på lovverket for Færder nasjonalpark.

Besøkssenter Færder nasjonalpark

Besøkssenter Færder nasjonalpark skal informere og skape engasjement og aktivitet rundt nasjonalparken. Dette skjer gjennom arrangementer, naturveiledning for barnehager og skoler, utlån av aktivitetssekker med feltutstyr, guidede turer, aktivitetskafe og en digital, interaktiv utstilling ”På kanten av havet”. I tillegg er besøkssenteret et samlingspunkt for forskning og forvaltning. Her kan store og små ha en lærerik og morsom heldagsopplevelse sammen i storslagen natur.

Færder nasjonalparkkommune

Færder kommune ble offisiell nasjonalparkkommune i 2019. Da ble det laget skilt ved flere innfartsårer til kommunen, og samtidig ble det laget to "Velkommen til"-skilt som er satt opp ved parkeringen på Verdens Ende og ved havna på Østre Bolæren.

En nasjonalparkkommune har områder som er vernet som nasjonalpark. Kommunen skal aktivt legge til rette for besøkende som vil oppleve nasjonalparkene og områdene rundt, samtidig som natur- og verneverdier blir tatt vare på.

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige lenker