Arbeidsreglement

Arbeidsreglement - godkjent i AMU 25.1.18 i AMU-sak 5/18.

Omfang

Reglementet gjelder for alle arbeidstakere ansatt i Færder kommune, jf HTA Kap 1 § 1.1. Reglementet
omfatter også deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV.
Bestemmelser i strid med lov, avtaler eller annet, som er bindende for kommunen, vil ikke være
gyldig.

I henhold til Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-17. er Arbeidsreglement for Færder kommune avtalt mellom arbeidsgiver og de ansattes tillitsvalgte:

  • Kristin Nilsen (sign.) Kommunedirektør
  • May Elisabeth R. Hanssen (sign.) HTV / Fagforbundet
  • Thor Henry Bergan (sign.) HTV / Utdanningsforbundet
  • Aina Slettom (sign.) HTV / NSF
  • Åse Hejdenberg (sign.) HTV / Delta