Vannmålere og måleravlesning

Alle næringseiendommer i Færder kommune skal ha installert vannmåler og betale gebyrer etter målt forbruk. Vannmåler utleveres av kommunen. Bolig- og fritidseiendommer kan også installere vannmåler å betale etter målt forbruk.

  • Bolig- og fritidseiendommer kan installere vannmåler å betale etter målt forbruk. (Eksempel på vannforbruk og kostnader (PDF, 545 kB).)
  • Installering av vannmåler er et søknadspliktig tiltak:
    • Rørleggerfirma skal sende inn sanitærsøknad for vannmåler for godkjenning før vannmåler utleveres.
    • Det skal leveres ferdigmelding etter installasjon.
  • Vannmåleren eies av kommunen og det betales en årlig leie for den.

Norm for vannmålere:

Vi har nå innført elektroniske skjema for søknad og ferdigmelding av vannmåler:

Måleravlesning

Abonnenter med vannmåler betaler a konto og fastgebyr hver termin. 
Vannmåleravlesning innleveres en gang i året. Frist for innsending av avlesning til kommunen er 31. desember. Det vil bli sendt ut en melding om avlesning på SMS, og her kan du som abonnent svare med avlesningstall direkte på melding.

Avlesningskort vil bli utsendt til abonnenter som ikke har svart på SMS. Koden til å registrere vannmålerstanden på www.leseav.no får du på vannmåleravlesningskortet som sendes ut av kommunen.