Gratis strøsand til innbyggere over 75 år

Utdeling av strøsand. Foto. - Klikk for stort bilde

Tilbudet med utdeling av gratis strøsand til innbyggere over 75 år fortsetter også denne vintersesongen. Tiltaket er et fallforebyggende samarbeidsprosjekt mellom Tjøme arbeids- og aktivitetssenter, kommunens folkehelsekoordinator og Færder frivilligsentral.

Her kan du hente strøsand

  • Kommunens servicesenter, Tinghaugveien 16 (står utenfor hovedinngangen) - alle dager
  • Kjære gård på Tjøme, Ormeletveien 32 -  hverdager kl. 08:00–15:30
  • Færder frivilligsentral, Ekebergveien 10 på Teiehøyden (står ute ved trappen) - alle dager
  • Kommunehuset på Tjøme, Rødsgata 36 (i gangen i 1. etasje) - hverdager kl. 09:00–15:00

Utkjøring av strøsand

Strøsand kan også kjøres ut til deg. Kontakt Færder frivilligsentral på telefon: 90 68 71 03, om du har behov for hjelp med utkjøring.

Bøtter med strøsand - Klikk for stort bilde

Forebyggende tiltak

Vi deler ut strøsand som et fallforbyggende tiltak. I Norge skjer det ett nytt hoftebrudd hver time, hele døgnet, til sammen omtrent 9 000 i løpet av ett år. Fall og brudd er smertefullt og kan være alvorlig for den enkelte. Mange vil ikke komme tilbake til den helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Forebygging nytter og forebygging er billig, mens behandling er tidkrevende og kostbart. Et hoftebrudd koster 550 000 i rehabilitering det første året.

Mer enn halvparten over 80 år har minst en fallepisode i året. Risikoen for og konsekvensene av fall øker med alderen. Forebygging av fall handler om helse og livskvalitet, og fallulykker kan forebygges. Fysisk aktivitet for bedre balanse og sterkere muskulatur i ben og hofter, forebygger fall. En rekke tiltak kan gjøres i boligen ved å fjerne snublefeller, gi god belysning og sikre mulighet for støtte det det trengs, for eksempel i trappen og på badet.

Og så må vi strø når det er glatt ute! Husk å strø hele veien fra dørstokken fram til fortau, vei og garasje, og særlig fram til postkasse og avfallsbøttene. Ikke fall for fristelsen med en snartur ut i tøflene.

Mer informasjon om samarbeidspartnerne

Her kan du lese mer om avdelingene som samarbeider om strøsandprosjektet.

 
Færder frivilligsentral
E-post
Nina Wiborg Bjelland
Leder
E-post
Telefon +47 90 16 83 40

Adresse

Hentepunkter:

Færder frivilligsentral
Ekebergveien 10
3121 Nøtterøy

Kjære gård
Ormeletveien 32
3145 Tjøme

Servicesenteret
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Kommunehuset på Tjøme
Rødsgata 36
3145 Tjøme