Kristin Nilsen ansatt som ny kommunedirektør av kommunestyret

Ordfører Jon Sanness Andersen gratulerer Kristin Nilsen. - Klikk for stort bildeOrdfører Jon Sanness Andersen gratulerer Kristin Nilsen.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i gårdagens møte å ansette Kristin Nilsen som ny kommunedirektør i Færder.

- Det var ingen tvil om at Kristin var den beste kandidaten, og hun har gjort et veldig godt inntrykk på ansettelsesutvalget, sa ordfører Jon Sanness Andersen.

- Jeg er takknemlig og glad for å få denne muligheten, og ser frem til å komme til Færder, sa Kristin Nilsen i et innlegg fra talerstolen.

Kristin Nilsen på talerstolen - Klikk for stort bildeKristin Nilsen på talerstolen

Hun fortsatte med å beskrive at hun brenner for utvikling av fremtidens kommune og at drivkraften er å få være med på utvikle tjenester og samfunn, ta tak i store komplekse utfordringer og skape resultater.

Jeg er en lagbygger og mener at veldig mye handler om folk – det er nødvendig å bygge relasjoner og skape nettverk, involvere og dele. Jeg tror ikke kommunen kan løse fremtidens utfordringer alene. Det blir avgjørende å samhandle og inngå partnerskap med innbyggere og lokalsamfunn, frivillige lag og foreninger, næringsliv og akademia. Jeg har høye ambisjoner, og har stor glede av å skape resultater sammen med andre. Ingen leder lykkes alene, sa Kristin Nilsen fra talerstolen.

Ordfører Jon Sanness Andersen og Kristin Nilsen trykker hverandres hender - Klikk for stort bildeOrdfører Jon Sanness Andersen og Kristin Nilsen.

Sammen skal vi skape en attraktiv og fremtidsrettet kommune

- Verdiskaping og vekst er viktig for Færder. Jeg ser for meg at vi sammen skal arbeide for å skape en attraktiv og fremtidsrettet kommune, med høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Vi skal nå de unge, utvikle knutepunktene og møteplasser, utvikle arealstrategier, sikre samferdsel og transport, skape arbeidsplasser, inngå partnerskap og fortsette det gode arbeidet med folkehelse, tidlig innsats, medvirkning, kommunikasjon og omdømme, fortsatte hun.

Kristin Nilsen avsluttet sitt innlegg med å utrykke at hun ser frem til å bli bedre kjent med medlemmene i kommunestyret samt medarbeidere i kommunen, tillitsvalgte og vernetjenesten og ikke minst med innbyggere, hyttebeboere, samarbeidspartnere og andre samfunnsaktører i Færder kommune.

Kristin Nilsen tiltrer som kommunedirektør den 1. juni.

Les mer om Kristin Nilsen her.