Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til barn, ungdom og voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller sosial isolasjon har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva tilbyr vi?

Støttekontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. En støttekontakt kan tilby sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

 

Vil du bli en støttekontakt?

Kunne du tenke deg en meningsfull jobb noen timer i uka?

Søknadsskjema - bli støttekontakt

Få mer informasjon om det å være en støttekontakt / fritidskontakt på denne siden

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

Adresse

Postadresse
Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy