Kurs og prøver for skjenkebransjen

Skal du søke på en bevilling kan det være et krav om at du har tatt en prøve. Det finnes også kurs som er frivillig, som er med på å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen.

Kunnskapsprøven

Hvem må ta kunnskapsprøven?

  • Styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling.
  • Kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll - også kommunens egne ansatte som skal utføre stedlig kontroll

Det er forskjellige prøver for salgsbevilling og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, må du ha bestått prøven for den bevillingstypen som virksomheten har.

Du kan gjennomføre kunnskapsprøven og etablererprøven i Tønsberg. Få mer informasjon om prøvene på Tønsberg kommunes nettside.

Du kan også lese mer om kunnskapsprøven på helsedirektoratet.no.  

Etablererprøven

For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Les mer om etablererprøven og se kurs på Vinn.no

Du kan gjennomføre kunnskapsprøven og etablererprøven i Tønsberg. Få mer informasjon om prøvene på Tønsberg kommunes nettside.

Ansvarlig vertskap (frivillig)

Dette er et digitalt kurs for å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen.  Ansvarlig vertskap e-læring vil gi deg kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering som kan være nyttig for deg når du skal jobbe i utelivsbransjen. Det er Helsedirektoratet som tilbyr kurset og det koster 200,– /pr. bruker. Tilbys på norsk og engelsk. Gå til kurset “Ansavarlig vertskap”.