Forsøpling – og forsøplingstiltak du kan gjøre!

Denne siden inneholder informasjon om ansvaret du har for å holde naturen i Færder kommune fri for søppel, og hva du kan bidra med for å holde naturen ren.

Innhold på denne siden

Hva kan du bidra med for å holde naturen fri for avfall?

Slik kan du gå fram som grunneier

Melde fra om forsøpling

Frivillig søppelplukking (med refusjon eller premier)

Relevante nettsider og lovverk

tre damer som plukker søppel i skogen - Klikk for stort bilde

 

Hva kan du bidra med for å holde naturen fri for avfall

Du har et ansvar for at søppel blir levert til riktig sted. Alt avfall skal leveres til godkjente mottak. Det er mange typer avfall som er gratis å levere på gjenvinningsstasjonene.

Se hva som er gratis på Vesar.no, og klikk deg inn på gjenvinningsstasjonene. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling).  Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid.

Se mer på Vesar.no

Hver og en har ansvar for orden og ryddighet rundt egne avfallsbeholdere. Hvis det ikke er satt opp felles avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Den enkelte må selv sørge for å frakte grovavfall som kasserte møbler, bygningsavfall og hvitevarer til gjenvinningsstasjonene eller andre godkjente mottak. Det er også mulig å bestille henting av Vesar for å få kjørt slikt avfall til godkjent mottak.

Ulike metaller, som for eksempel jern, kan i tilegg leveres hos skraphandlere. Noen av disse reklamerer at du får betalt for metallet du leverer. Vi har kjennskap til at noen henter også, men for å vite det sikkert må den enkelte skraphandler kontaktes.

Driver av kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel og liknende har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet (forurensningsloven § 35). Les mer om Avfall fra butikker, utsalgssteder, turistanlegg her.

Husk også at avfall ikke skal kastes i do. Da vil du få en ubehagelig overraskelse i form av tette rør. I do skal bare bæsj, tiss og dopapir. Les mer om dovett-reglene her.

Hunden er en av landets mest populære kjæledyr. Det er også et dyr som helst gjør fra seg utendørs, enten om det er i parken, på fortauet, i skogen eller på lekeplassen. Plukk opp etter hunden din, og kast posen i en søppeldunk – ikke i naturen. I Færder kommune er det plassert omtrent 30 posestasjoner og hundebæsjdunker.

Du finner de her:

 

Slik kan du gå fram som grunneier

Hvis du er kjent med at det er leietakere eller noen andre som er ansvarlig for å ha plassert avfallet eller de brukte gjenstandene på det aktuelle området, må du få disse til å rydde opp. Informer om plikten til å benytte offentlig renovasjonsordning for husholdningsavfall. Renovasjonstjenesten i Færder kommune utføres av Vesar. 

Som grunneier bør du tenke på hvilke tiltak som du kan iverksette for å begrense muligheten for avfallsdumping. Eksempler kan være skilting, sperring/veibom, rydding av skog/kratt, beplanting, belysning.

 

Slik melder du i fra om forsøpling

Her kan du melde om ulovlig forsøpling

Bekymringsmeldinger om ulovlig forsøpling sendes til oss. Alvorlighetsgraden avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv, helse og miljø blir prioritert først.

Når du sender inn melding om et mulig ulovlig forhold, vil henvendelsen bli registrert hos oss.

Du melder inn en mulig ulovlighet etter forurensningsloven ved å fylle ut et enkelt skjema.

Person plukker plastflasker på stranden - Klikk for stort bilde


Frivillig søppelplukking

Ryddestasjoner med søppelsekker

Det er satt ut ryddestasjoner med søppelsekker på flere strender. Det er også mulig å bestille ryddepakker med hansker og sekker fra “Hold Norge rent”.  Gå til Hold Norge rent

Ryddestasjoner i Færder

  • Fjærholmen, Færder V/sanitærbygg ved Fjærholmveien, liten parkering på venstre hånd før campingen. (Fjærholmveien 112).
  • Mokjerka i Moutmarka, Færder, P-plass v/Moveien 33


Se oversikt over flere ryddestasjoner
 

Henting av søppel som har blitt plukket

På ryddestasjonene står det informsajon om hvor du kan sette sekken med søppel som du har plukket. Det står også hvem du tar kontakt med for å få det hentet.  

Færder kommune henter gjerne poser med søppel som er plukket utenom ryddestasjonene.  Kontakt sentralbodet på tlf.: 33 39 00 00 (mandag–fredag: 09:00–15:00) og de vil hjelpe deg med henting.

Vesar har også gratis henting av søppel. 
Les mer om hvordan du kan få Vesar til å hente plukket søppel

 

Strandryddeuka 13. – 22. september 2024

For mange har det blitt en tradisjon å delta på Strandryddeuka og denne høsten inviterer Hold Norge Rent til en ny runde med nasjonal ryddeuke.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Både store og små ryddeaksjoner bidrar til en renere natur. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også!

 

«Hold Norge Rent» med refusjonsordning

Organisasjonen Hold Norge Rent administrerer en refusjonsordning for håndtering av eierløst marin avfall (avfall du finner i elver, sjøer, vassdrag, osv.), og er også finansiert av Miljødirektoratet. Alle kan benytte seg av denne ordningen (også privatpersoner!), og du kan få refundert utgifter du har hatt når du har ryddet marint avfall.
 

Rydde

Rydde er et samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent.  Du kan få refundert utgifter du har hatt når du har ryddet marint avfall.
Les mer om Rydde

 

Kystlotteriet med premiering

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering.
Les mer om Kystlotteriet

 

Tilskuddsordningen til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har en tilskuddsordning der man kan få tilskudd for større prosjekter i forbindelse med både opprydding og forebyggende tiltak. Dette håper de kan bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge.

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret, kan søke om støtte i forkant av et prosjekt (minimum 300 000,-). Privatpersoner kan dog ikke søke på dette tilskuddet! Fristen for å søke er 31. januar.

søppel i naturen - Klikk for stort bilde


Relevante nettsider og lovverk