Kommuneplanens arealdel er vedtatt

Kommunestyret vedtok i møte 6.9.2023 kommuneplanens arealdel for Færder kommune for 2023–2035. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen.

Dronefoto av Borgheim. Foto. - Klikk for stort bildeBorgheim sett fra luften.

Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark har fremmet innsigelse til planen for innspill B132 Treidene, «skal» til «bør» knyttet til silhuettvirkning i bestemmelsenes pkt. 9.1, 10.1.2, 10.2, 15, 21.1, 22.1.2 og 22.2, og til K79 og K80 for mangel på rekkefølgekrav for nødvendig infrastruktur.

Med unntak av de klart avgrensede arealene og bestemmelsene med innsigelser, har kommunestyret vedtatt at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel har rettsvirkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-6.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15 siste ledd.

Plandokumenter

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelsen

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planen, kan du ta kontakt med teknikk og miljø på telefon: 40 82 15 99 mandag til fredag mellom kl. 09:00 og 15:00.