Ny arealdel i kommuneplanen er ute på høring

Forslag til ny arealdel er nå sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er mandag 20. februar 2023. Du kan sende inn uttalelse ved hjelp av dette skjemaet, ved å sende e-post til postmottak@faerder.kommune.no og merke e-posten med «Kommuneplanens arealdel 2023-2035 sak 22/7994» eller per brev.

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med kommunen på tlf. 48 06 34 44 mandag, tirsdag og fredag mellom kl. 10:00 og 14:00, eller sende e-post til kommuneplan@faerder.kommune.no.

Ønsker du å få informasjon om kommuneplanens arealdel og diskutere temaer og utfordringer som er relevante for ditt område? Vi håper å se deg på informasjonsmøtene våre. Se møtekalender under.

Dronefoto av Borgheim. Foto. - Klikk for stort bilde

Møtekalender

Møtekalender
Hva Dato Tidspunkt Sted Presentasjoner
Åpent informasjonsmøte 31. januar 18:00–20:00 Tjøme: Nordbygget på Lindhøy skole Presentasjon (PDF, 2 MB)
Møte med Færder Næringsforum 1. februar 07:30–09:30 Nøtterøy: Kommunestyresalen Presentasjon (PDF, 2 MB)
Møte med velforeninger 2. februar 18:00–20:00 Nøtterøy: Labakken skole
Åpent informasjonsmøte 7. februar 18:00–20:00 Nøtterøy: Kommunestyresalen Direktesending

Plandokumenter

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 4. januar 2023 å legge forslaget til ny arealdel for Færder kommune for 2023-2035 ut til offentlig ettersyn. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer samt planbeskrivelse med konsekvensutredning og arealformålsregnskap. Dokumentene kan du se ved å klikke på lenkene under:

Forslag til plankart kan ses digitalt her.

Er du berørt?

De kommunale og private innspillene som er tatt med videre i forslaget til ny arealdel er vist i tabellen «Arealinnspill til kommuneplanen» under.

 

 

Send inn høringsuttalelse

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes skriftlig ved hjelp av dette skjemaet.

Du kan også sende uttalelsen på e-post til postmottak@faerder.kommune.no med emnet «Kommuneplanens arealdel 2023-2035 sak 22/7994» eller per brev til Færder kommune, Postboks 250, 3136 Nøtterøy.

Frist for høringsuttalelser er mandag 20. februar 2023.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på de innsendte høringsuttalelsene. Etter endt frist vil samtlige uttalelser bli vurdert før saken fremmes til ny politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret.

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med kommunen på tlf. 48 06 34 44 mandag, tirsdag og fredag mellom kl. 10:00 og 14:00, eller sende e-post til kommuneplan@faerder.kommune.no.