Ny arealdel i kommuneplanen har vært på høring

Høringsfristen til ny arealdel har nå gått ut. Fristen for å komme med uttalelser til planforslaget var mandag 20. februar 2023.

Dronefoto av Borgheim. Foto. - Klikk for stort bilde

Informasjonsmøter

Det er avholdt informasjonsmøter med innbyggere, næringslivet og velforeninger. Under kan du se presentasjonene fra møtene.
Informasjonsmøter
Møte Dato Sted Presentasjoner
Åpent informasjonsmøte 31. januar Tjøme: Nordbygget på Lindhøy skole Presentasjon (PDF, 2 MB)
Møte med Færder Næringsforum 1. februar Nøtterøy: Kommunestyresalen Presentasjon (PDF, 2 MB)
Møte med velforeninger 2. februar Nøtterøy: Labakken skole Presentasjon (PDF, 4 MB)
Åpent informasjonsmøte 7. februar Nøtterøy: Kommunestyresalen Presentasjon (PDF, 4 MB)

Plandokumenter

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 4. januar 2023 å legge forslaget til ny arealdel for Færder kommune for 2023-2035 ut til offentlig ettersyn. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer samt planbeskrivelse med konsekvensutredning og arealformålsregnskap. Dokumentene kan du se ved å klikke på lenkene under:

Forslag til plankart kan ses digitalt her.

Er du berørt?

De kommunale og private innspillene som er tatt med videre i forslaget til ny arealdel er vist i tabellen «Arealinnspill til kommuneplanen» under.

 

 

Frist for høringsuttalelser var mandag 20. februar 2023

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på de innsendte høringsuttalelsene. Etter endt frist vil samtlige uttalelser bli vurdert før saken fremmes til ny politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret.